Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Świętochłowicach Sp. z o.o.


Podmiot

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Świętochłowicach Sp. z o.o.

Adres

41-608 Świętochłowice, ul. Łagiewnicka 76

Tel/fax

Tel. (32) 345-15-70 Fax. (32) 345-15-44

e-mail

sekretariat@mpgk.eu

Nr KRS

0000057815

Kapitał zakładowy

5.650.000 zł

Ogólna liczba udziałów/akcji

11.300

Liczba udziałów/akcji gminy w Spółce

11.300

Wartość udziałów/akcji gminy w Spółce

5.650.000 zł

% udziału Gminy w Spółce

100,00%

Zarząd

Jacek Kamiński - Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza

Bernard Błaszczyk

Zbigniew Wysocki

Krystian Dudek

Przedmiot działalności spółki

- gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych
- działalność usługowa związana z leśnictwem
- pozyskiwanie drewna
- produkcja opon i dętek z gumy; bieżnikowanie i regenerowanie opon
- naprawa i konserwacja maszyn
- odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
- zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
- zbieranie odpadów niebezpiecznych
- obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne
- przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych
- odzysk surowców z materiałów segregowanych
- działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami
- roboty budowlane związane z wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
- roboty związane z budową dróg i autostrad
- roboty zw. z budową dróg szynowych i kolei podziemnej
- roboty związane z budową mostów i tuneli
- roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
- roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
- roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie  indziej niesklasyfikowane
- rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
- przygotowanie terenu pod budowę
- wykonywanie instalacji elektrycznych
- wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
- wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
- tynkowanie
- zakładanie stolarki budowlanej
- posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
- malowanie i szklenie
- wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
- wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
- pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
- konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
- sprzedaż detaliczna części akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
- sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
- sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw
- pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
- transport drogowy towarów
- działalność usługowa wspomagająca transport lądowy
- pozostała usługowa działalność gastronomiczna
- wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
- działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
- działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach
- niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
- specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
- pozostałe sprzątanie
- działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
- działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
- pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
- działalność wspomagająca edukację
- działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
- pozostała działalność związana ze sportem
- pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
- pogrzeby i działalność pokrewna
- pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana
   
   

Uchwały Zgromadzenia Wspólników MPGK w Świętochłowicach Sp. z o.o.

04‑07‑2017 10:35:09
Zasady kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego oraz organu nadzorczego.
Dokumenty:
Plik pdf zasady kształtowania wynagrodzeń - Zarząd.pdf
04‑07‑2017 10:38:58
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
2,8MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf zasady kształtowania wynagrodzeń - RN.pdf
29‑03‑2024 09:30:48
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
86KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf zmiana uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki.pdf
19‑01‑2018 08:51:30
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
66KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Lucyna Cylok tel.:32 3491 942 fax: ahadas , w dniu:  28‑12‑2009 13:01:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Daria Konieczna , w dniu:  28‑12‑2009 13:01:00
Data ostatniej aktualizacji:
15‑07‑2024 11:23:03
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie