2018 rok


Plik pdf Uchwała V/27/18 z 31.12.2018 r.
03‑01‑2019 07:37:11

Uchwała V/27/18 z 31.12.2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2019 – 2037.

Uchwałą Nr 13/II/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 10 stycznia 2019 roku uchwałę unieważniono.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
9,3MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała V/26/18 z 31.12.2018 r.
03‑01‑2019 07:35:48

Uchwała V/26/18 z 31.12.2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2019 rok.

http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2019&poz=572

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
21,8MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała IV/25/18 z 14.12.2018 r.
17‑12‑2018 14:03:20

Uchwała IV/25/18 z 14.12.2018 r. w sprawie podatku od środków transportowych w 2019 r.

http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2018&poz=8099

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
874KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała IV/24/18 z 14.12.2018 r.
17‑12‑2018 14:02:32

Uchwała IV/24/18 z 14.12.2018 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Świętochłowice w 2019 r.

http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2018&poz=8098

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
538KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała IV/23/18 z 14.12.2018 r.
17‑12‑2018 14:01:13

Uchwała IV/23/18 z 14.12.2018 r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2019.

http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2018&poz=8097

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
529KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała IV/22/18 z 14.12.2018 r.
17‑12‑2018 14:00:29

Uchwała IV/22/18 z 14.12.2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XX/199/16 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Świętochłowice.

http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2018&poz=8096

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
999KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała IV/21/18 z 14.12.2018 r.
17‑12‑2018 13:59:26

Uchwała IV/21/18 z 14.12.2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/168/15 z dnia 21 grudnia 2015 roku
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania.

http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2018&poz=8095

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
401KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała IV/20/18 z 14.12.2018 r.
17‑12‑2018 13:57:58

Uchwała IV/20/18 z 14.12.2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/111/15 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 21 września 2015r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Miasta.

http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2018&poz=8094

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
407KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała IV/19/18 z 14.12.2018 r.
17‑12‑2018 13:57:08
Uchwała IV/19/18 z 14.12.2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Chorzów na dofinasowanie działalności Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym i Ich Rodzinom w Chorzowie.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
236KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała IV/18/18 z 14.12.2018 r.
17‑12‑2018 13:56:17
Uchwała IV/18/18 z 14.12.2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
5,3MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 99 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 10
Informacja wytworzona przez:
Daniel Powierża
email: d.powierza@swietochlowice.pl
, w dniu:  31‑01‑2018 07:44:38
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Barbara Skawińska tel.:32 3491 848 , w dniu:  31‑01‑2018 07:44:38
Data ostatniej aktualizacji:
03‑01‑2019 07:38:07
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie