2021 rok


Plik pdf Uchwała LI/411/21 z 20.12.2021 r.
21‑12‑2021 14:36:38

Uchwała LI/411/21 z 20.12.2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2022 rok.

http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2021&poz=8556

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
18,6MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała LI/410/21 z 20.12.2021 r.
21‑12‑2021 14:36:04
Uchwała LI/410/21 z 20.12.2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2022 – 2040.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
13,7MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała LI/409/21 z 20.12.2021 r.
21‑12‑2021 14:35:30
Uchwała LI/409/21 z 20.12.2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Świętochłowicach.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
551KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała LI/408/21 z 20.12.2021 r.
21‑12‑2021 14:34:27

Uchwała LI/408/21 z 20.12.2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/384/18 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 26 stycznia 2018 roku dotyczącej ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych i publicznych szkół, niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Miasta Świętochłowice oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.

http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2021&poz=8555

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
525KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała LI/407/21 z 20.12.2021 r.
21‑12‑2021 14:33:58

Uchwała LI/407/21 z 20.12.2021 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2022.

http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2021&poz=8554

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
2,4MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała LI/406/21 z 20.12.2021 r.
21‑12‑2021 14:33:16
Uchwała LI/406/21 z 20.12.2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Chorzów na dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym i ich Rodzinom w Chorzowie.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
227KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała LI/405/21 z 20.12.2021 r.
21‑12‑2021 14:32:19
Uchwała LI/405/21 z 20.12.2021 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
7,4MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała LI/404/21 z 20.12.2021 r.
21‑12‑2021 14:31:12
Uchwała LI/404/21 z 20.12.2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XL/336/21 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizowanych przez miasto Świętochłowice w roku 2021.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
357KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała LI/403/21 z 20.12.2021 r.
21‑12‑2021 14:30:44
Uchwała LI/403/21 z 20.12.2021 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Świętochłowice.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
271KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała LI/402/21 z 20.12.2021 r.
21‑12‑2021 14:28:53

Uchwała LI/402/21 z 20.12.2021 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2021&poz=8553

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,5MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 109 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 11
Informacja wytworzona przez:
Daniel Powierża
email: d.powierza@swietochlowice.pl
, w dniu:  12‑01‑2021 08:31:20
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Daniel Powierża
email: d.powierza@swietochlowice.pl
, w dniu:  12‑01‑2021 08:31:20
Data ostatniej aktualizacji:
21‑12‑2021 14:37:13
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie