2020 rok


Plik pdf Uchwała XXVIII/249/20 z 23.06.2020 r.
25‑06‑2020 14:24:37
Uchwała XXVIII/249/20 z 23.06.2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Świętochłowice z tytułu wykonania budżetu miasta za 2019 rok.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,7MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała XXVIII/248/20 z 23.06.2020 r.
25‑06‑2020 14:24:05
Uchwała XXVIII/248/20 z 23.06.2020 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Świętochłowice za 2019 rok.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
188KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała XXVIII/247/20 z 23.06.2020 r.
25‑06‑2020 14:23:36
Uchwała XXVIII/247/20 z 23.06.2020 r. w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Świętochłowice wotum zaufania.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
171KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała XXVIII/246/20 z 23.06.2020 r.
25‑06‑2020 14:23:09
Uchwała XXVIII/246/20 z 23.06.2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/195/20 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Świętochłowice.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
799KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała XXVIII/245/20 z 23.06.2020 r.
25‑06‑2020 14:22:45

Uchwała XXVIII/245/20 z 23.06.2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie Drogowej Trasy Średnicowej, linii kolejowej, ulicy Metalowców, Wojska Polskiego, Śląskiej i Ceramicznej oraz granicy administracyjnej miasta.

http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2020&poz=5054

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
7,4MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała XXVIII/244/20 z 23.06.2020 r.
25‑06‑2020 14:21:55
Uchwała XXVIII/244/20 z 23.06.2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
5,9MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała XXVIII/243/20 z 23.06.2020 r.
25‑06‑2020 14:21:29
Uchwała XXVIII/243/20 z 23.06.2020 r.  w sprawie prowadzenia wraz z Województwem Śląskim jako wspólnej instytucji kultury pn. Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,5MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała XXVIII/242/20 z 23.06.2020 r.
25‑06‑2020 14:20:54

Uchwała XXVIII/242/20 z 23.06.2020 r.  w sprawie zmiany uchwały XLVII/393/18 z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych.

http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2020&poz=5053

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
277KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała XXVIII/241/20 z 23.06.2020 r.
25‑06‑2020 14:20:27

Uchwała XXVIII/241/20 z 23.06.2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2020&poz=5052

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,6MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała XXVIII/240/20 z 23.06.2020 r.
25‑06‑2020 14:19:51

Uchwała XXVIII/240/20 z 23.06.2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Świętochłowice.

http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2020&poz=5051

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
5,8MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 58 Numer strony: 1  2  3  4  5  
Informacja wytworzona przez:
Daniel Powierża
email: d.powierza@swietochlowice.pl
, w dniu:  27‑01‑2020 14:23:07
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Daniel Powierża
email: d.powierza@swietochlowice.pl
, w dniu:  27‑01‑2020 14:23:07
Data ostatniej aktualizacji:
25‑06‑2020 14:25:02
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie