2020 rok


Plik pdf Uchwała XXX/261/20 z 07.09.2020 r.
08‑09‑2020 13:44:43

Uchwała XXX/261/20 z 07.09.2020 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka, maksymalnej opłaty za wyżywienie oraz określenia warunków zwolnienia od ponoszenia opłat w żłobkach i klubach dziecięcych utworzonych przez gminę Świętochłowice.

http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2020&poz=6574

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
887KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała XXX/260/20 z 07.09.2020 r.
08‑09‑2020 13:44:03

Uchwała XXX/260/20 z 07.09.2020 r. w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Świętochłowicach.

http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2020&poz=6573

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,6MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała XXX/259/20 z 07.09.2020 r.
08‑09‑2020 13:43:27

Uchwała XXX/259/20 z 07.09.2020 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa na terenie gminy Świętochłowice do celów rozliczania kosztów przewozu dzieci oraz uczniów niepełnosprawnych drogami publicznymi z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, szkoły podstawowej albo szkoły ponadpodstawowej, a także przewozu rodzica z tego miejsca do miejsca zamieszkania lub pracy i z powrotem, w roku szkolnym 2020/2021.

http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2020&poz=6572

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
313KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała XXX/258/20 z 07.09.2020 r.
08‑09‑2020 13:42:58
Uchwała XXX/258/20 z 07.09.2020 r. w sprawie zmiany nazwy szkoły I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w Świętochłowicach.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
305KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała XXX/257/20 z 07.09.2020 r.
08‑09‑2020 13:42:31

Uchwała XXX/257/20 z 07.09.2020 r.  w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Świętochłowice na lata 2020 – 2025.

http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2020&poz=6571

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
5,3MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała XXX/256/20 z 07.09.2020 r.
08‑09‑2020 13:42:02

Uchwała XXX/256/20 z 07.09.2020 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXIII/191/19 Rady  Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2020 rok.

http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2020&poz=6570

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
2,3MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała XXX/255/20 z 07.09.2020 r.
08‑09‑2020 13:40:47
Uchwała XXX/255/20 z 07.09.2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/203/20 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2020-2031.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
3MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała XXIX/254/20 z 17.08.2020 r.
19‑08‑2020 08:17:47
Uchwała XXIX/254/20 z 17.08.2020 r. w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020 – 2023.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
381KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała XXIX/253/20 z 17.08.2020 r.
19‑08‑2020 08:17:13

Uchwała XXIX/253/20 z 17.08.2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/257/12 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 18 lipca 2012 r. w sprawie zmiany nazwy Muzeum Miejskiego w Świętochłowicach i nadania mu statutu.

http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2020&poz=6115

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
2,6MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała XXIX/252/20 z 17.08.2020 r.
19‑08‑2020 08:16:47
Uchwała XXIX/252/20 z 17.08.2020 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Poprawa jakości środowiska miejskiego Gminy Świętochłowice - remediacja terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w rejonie stawu Kalina wraz z przywróceniem jego biologicznej aktywności".
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
521KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 70 Numer strony: 1  2  3  4  5  
Informacja wytworzona przez:
Daniel Powierża
email: d.powierza@swietochlowice.pl
, w dniu:  27‑01‑2020 14:23:07
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Daniel Powierża
email: d.powierza@swietochlowice.pl
, w dniu:  27‑01‑2020 14:23:07
Data ostatniej aktualizacji:
08‑09‑2020 13:45:08
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie