2022 rok


Plik pdf Uchwała LXI/489/22 z 29.09.2022 r.
30‑09‑2022 11:04:11
Uchwała LXI/489/22 z 29.09.2022 r. w sprawie zlecenia kontroli doraźnej nie przewidzianej w rocznym planie pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Świętochłowice.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
278KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała LXI/488/22 z 29.09.2022 r.
30‑09‑2022 11:03:07
Uchwała LXI/488/22 z 29.09.2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działania podejmowane przez Prezydenta Miasta Świętochłowice.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
410KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała LXI/487/22 z 29.09.2022 r.
30‑09‑2022 11:02:36
Uchwała LXI/487/22 z 29.09.2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na postępowanie Prezydenta Miasta Świętochłowice.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,6MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała LXI/486/22 z 29.09.2022 r.
30‑09‑2022 11:01:59
Uchwała LXI/486/22 z 29.09.2022 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi Wojewody Śląskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Świętochłowicach.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
324KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała LXI/485/22 z 29.09.2022 r.
30‑09‑2022 11:01:22

Uchwała LXI/485/22 z 29.09.2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/207/16 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, nauczycieli szkół zaocznych, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym, zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek, o których mowa w art. 42 ust. 6 oraz art. 42a ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela.

http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2022&poz=6137

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
511KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała LXI/484/22 z 29.09.2022 r.
30‑09‑2022 11:00:38

Uchwała LXI/484/22 z 29.09.2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/249/09 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat i za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw, a także wysokość i warunki wypłacania niektórych innych składników wynagradzania w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Świętochłowice".

http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2022&poz=6136

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
378KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała LXI/483/22 z 29.09.2022 r.
30‑09‑2022 11:00:01

Uchwała LXI/483/22 z 29.09.2022 r. w sprawie zmiany Uchwały nr LI/411/21 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2022 rok.

http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2022&poz=6135

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
4MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała LXI/482/22 z 29.09.2022 r.
30‑09‑2022 10:59:04
Uchwała LXI/482/22 z 29.09.2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/410/21 Rady Miejskiej w Świętochłowicach  z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2022 – 2040.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
7,1MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała LX/481/22 z 25.08.2022 r.
26‑08‑2022 12:18:02

Uchwała LX/481/22 z 25.08.2022 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa na terenie Miasta Świętochłowice w roku szkolnym 2022/2023.

http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2022&poz=5332

Rozstrzygnięciem Nadzorczym Wojewody Śląskiego nr NPII.4131.1.773.2022 z dnia 23 września 2022 roku uchwałę częściowo unieważniono.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
378KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała LX/480/22 z 25.08.2022 r.
26‑08‑2022 12:17:36

Uchwała LX/480/22 z 25.08.2022 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola prowadzone przez Miasto Świętochłowice.

http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2022&poz=5331

Rozstrzygnięciem Nadzorczym Wojewody Śląskiego nr NPII.4131.1.776.2022 z dnia 23 września 2022 roku uchwałę częściowo unieważniono.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
291KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 79 Numer strony: 1  2  3  4  5  
Informacja wytworzona przez:
Daniel Powierża
email: d.powierza@swietochlowice.pl
, w dniu:  28‑01‑2022 11:00:40
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Daniel Powierża
email: d.powierza@swietochlowice.pl
, w dniu:  28‑01‑2022 11:00:40
Data ostatniej aktualizacji:
30‑09‑2022 11:04:42
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie