2019 rok


Plik pdf Uchwała VIII/46/19 z 28.01.2019 r.
30‑01‑2019 14:02:50
Uchwała VIII/46/19 z 28.01.2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/18/18 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,3MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała VIII/45/19 z 28.01.2019 r.
30‑01‑2019 14:02:12

Uchwała VIII/45/19 z 28.01.2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2019&poz=1007

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
406KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała VIII/44/19 z 28.01.2019 r.
30‑01‑2019 14:01:24

Uchwała VIII/44/19 z 28.01.2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2019&poz=1006

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
390KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała VIII/43/19 z 28.01.2019 r.
30‑01‑2019 14:00:50
Uchwała VIII/43/19 z 28.01.2019 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1 001KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała VIII/42/19 z 28.01.2019 r.
30‑01‑2019 14:00:12

Uchwała VIII/42/19 z 28.01.2019 r. w sprawie upoważnienia p.o. Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach Pani Jolanty Kunert do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2019&poz=1005

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
333KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała VIII/41/19 z 28.01.2019 r.
30‑01‑2019 13:59:07

Uchwała VIII/41/19 z 28.01.2019 r.  w sprawie upoważnienia p.o. Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach Pani Jolanty Kunert do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2019&poz=1004

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
361KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała VIII/40/19 z 28.01.2019 r.
30‑01‑2019 13:57:37
Uchwała VIII/40/19 z 28.01.2019 r.  sprawie wyłączenia Szkoły Policealnej w Świętochłowicach z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych i włączenia Szkoły Policealnej w Świętochłowicach do Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Świętochłowicach.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
269KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała VIII/39/19 z 28.01.2019 r.
30‑01‑2019 13:57:04
Uchwała VIII/39/19 z 28.01.2019 r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Świętochłowicach wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
374KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała VIII/38/19 z 28.01.2019 r.
30‑01‑2019 13:56:24
Uchwała VIII/38/19 z 28.01.2019 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe poprzez zmianę planów sieci oraz granic obwodów publicznych szkół przyjętych Uchwałą nr XXXIII/283/17 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od 1 września 2017 r do 31 sierpnia 2019 r., z późn. zm.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,9MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała VIII/37/19 z 28.01.2019 r.
30‑01‑2019 13:55:20
Uchwała VIII/37/19 z 28.01.2019 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Zespołu Szkół Specjalnych w Świętochłowicach i szkół wchodzących  w jego skład z siedzibą przy ul. Szkolnej 13 poprzez zmianę jego siedziby.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
386KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 19 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Daniel Powierża
email: d.powierza@swietochlowice.pl
, w dniu:  16‑01‑2019 12:44:17
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Daniel Powierża
email: d.powierza@swietochlowice.pl
, w dniu:  16‑01‑2019 12:44:17
Data ostatniej aktualizacji:
30‑01‑2019 14:03:28
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie