2019 rok


Plik pdf Uchwała X/89/19 z 25.03.2019 r.
29‑03‑2019 12:39:03
Uchwała X/89/19 z 25.03.2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/191/12 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie ustanowienia Nagrody pn. „Zasłużony dla Miasta Świętochłowice”, z późn. zm.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
329KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała X/88/19 z 25.03.2019 r.
29‑03‑2019 12:38:29

Uchwała X/88/19 z 25.03.2019 r. w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Świętochłowice na rok 2019.

http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2019&poz=2791

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
3,7MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała X/87/19 z 25.03.2019 r.
29‑03‑2019 12:37:51
Uchwała X/87/19 z 25.03.2019 r. w sprawie zmiany załącznika do uchwała nr XLV/368/17 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Świętochłowic do 2023 roku - aktualizacją 2016.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
509KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała X/86/19 z 25.03.2019 r.
29‑03‑2019 12:37:20
Uchwała X/86/19 z 25.03.2019 r. w sprawie wydawania Biuletynu Informacyjnego „Świętochłowice.pl Magazyn Samorządowy”.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
509KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała X/85/19 z 25.03.2019 r.
29‑03‑2019 12:36:37

Uchwała X/85/19 z 25.03.2019 r. w sprawie ustalenia wysokości oraz warunków udzielania osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe stanowiących własność Gminy Świętochłowice w prawo własności tych gruntów.

http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2019&poz=2790

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,7MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała X/84/19 z 25.03.2019 r.
29‑03‑2019 12:35:33

Uchwała X/84/19 z 25.03.2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr IX/79/15 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2019&poz=2789

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
658KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała X/83/19 z 25.03.2019 r.
29‑03‑2019 12:34:55

Uchwała X/83/19 z 25.03.2019 r. w sprawie określenia rodzaju usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.

http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2019&poz=2788

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,1MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała X/82/19 z 25.03.2019 r.
29‑03‑2019 12:34:16

Uchwała X/82/19 z 25.03.2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/192/16 Rady Miejskiej
w Świętochłowicach z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Świętochłowice na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych: osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, z wyłączeniem przedsiębiorców, zmienionej uchwałą nr XLV/366/17 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 19 grudnia 2017 r.

http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2019&poz=2787

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
940KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała X/81/19 z 25.03.2019 r.
29‑03‑2019 12:33:33

Uchwała X/81/19 z 25.03.2019 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2019&poz=2786

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
422KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała X/80/19 z 25.03.2019 r.
29‑03‑2019 12:32:46

Uchwała X/80/19 z 25.03.2019 r. w sprawie uchylenia Uchwały nr VIII/42/19 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie upoważnienia p.o. Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach Pani Jolanty Kunert do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2019&poz=2785

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
354KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 62 Numer strony: 1  2  3  4  5  
Informacja wytworzona przez:
Daniel Powierża
email: d.powierza@swietochlowice.pl
, w dniu:  16‑01‑2019 12:44:17
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Daniel Powierża
email: d.powierza@swietochlowice.pl
, w dniu:  16‑01‑2019 12:44:17
Data ostatniej aktualizacji:
29‑03‑2019 12:39:39
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie