2023 rok


Plik pdf Uchwała LXXIX/623/23 z 27.11.2023 r.
28‑11‑2023 12:48:51

Uchwała LXXIX/623/23 z 27.11.2023 r. o zmianie uchwały nr XLIX/386/21 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 28 października 2021 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na terenie Miasta Świętochłowice.

https://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2023&poz=8778

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
537KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała LXXIX/622/23 z 27.11.2023 r.
28‑11‑2023 12:48:24

Uchwała LXXIX/622/23 z 27.11.2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/168/15 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 21 grudnia 2015 r. ze zmianami, w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania poprzez określenie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi sąsiedzkie oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, a także trybu ich pobierania.

https://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2023&poz=8777

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,5MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała LXXIX/621/23 z 27.11.2023 r.
28‑11‑2023 12:47:44
Uchwała LXXIX/621/23 z 27.11.2023 r. w sprawie programu wsparcia rodziny i rozwoju pieczy zastępczej w Świętochłowicach w latach 2024 – 2026.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
10,9MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała LXXIX/620/23 z 27.11.2023 r.
28‑11‑2023 12:47:09
Uchwała LXXIX/620/23 z 27.11.2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXIX/549/23 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizowanych przez miasto Świętochłowice w roku 2023.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
546KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała LXXIX/619/23 z 27.11.2023 r.
28‑11‑2023 12:46:28
Uchwała LXXIX/619/23 z 27.11.2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Chorzów na dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym i ich Rodzinom w Chorzowie.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
246KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała LXXIX/618/23 z 27.11.2023 r.
28‑11‑2023 12:45:53
Uchwała LXXIX/618/23 z 27.11.2023 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Świętochłowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2024.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
2,1MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała LXXIX/617/23 z 27.11.2023 r.
28‑11‑2023 12:45:29

Uchwała LXXIX/617/23 z 27.11.2023 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Świętochłowice.

https://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2023&poz=8776

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
611KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała LXXIX/616/23 z 27.11.2023 r.
28‑11‑2023 12:44:59

Uchwała LXXIX/616/23 z 27.11.2023 r. w sprawie podatku od środków transportowych na terenie Miasta Świętochłowice.

https://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2023&poz=8775

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
896KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała LXXIX/615/23 z 27.11.2023 r.
28‑11‑2023 12:44:31
Uchwała LXXIX/615/23 z 27.11.2023 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku w sprawie podatku od środków transportowych w 2024 roku.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,3MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała LXXIX/614/23 z 27.11.2023 r.
28‑11‑2023 12:43:22
Uchwała LXXIX/614/23 z 27.11.2023 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku w sprawie przyjęcia uchwały w sprawie określenia nowego przystanku komunikacyjnego.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
598KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 109 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 11
Informacja wytworzona przez:
Daniel Powierża
email: d.powierza@swietochlowice.pl
, w dniu:  13‑01‑2023 12:19:27
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Daniel Powierża
email: d.powierza@swietochlowice.pl
, w dniu:  13‑01‑2023 12:19:27
Data ostatniej aktualizacji:
28‑11‑2023 12:49:20
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie