2012 rok


Plik pdf Uchwała nr XXVII/329/12 z dnia 19.12.2012 r.
25‑01‑2013 09:48:05
Uchwała nr XXVII/329/12 z dnia 19.12.2012 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej ul. Żelaznej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie miasta Świętochłowice.
http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2013&poz=860

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
961KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała nr XXVII/321/12 z dnia 19.12.2012 r.
02‑01‑2013 09:06:42
Uchwała nr XXVII/321/12 z dnia 19.12.2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/300/12 Rady Miejskiej w Świetochłowicach z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie podatku od środków transportowych w 2013 r.
http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2012&poz=6128
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
66KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała nr XXVII/318/12 z dnia 19.12.2012 r.
03‑01‑2013 09:57:44
Uchwała nr XXVII/318/12 z dnia 19.12.2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok.
http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2013&poz=12
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
3,1MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Uchwała nr XXVII/330/12 z dnia 19.12.2012 r.
21‑12‑2012 09:04:24
Uchwała nr XXVII/330/12 z dnia 19.12.2012 r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Świętochłowicach na 2013 rok.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
113KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Uchwała nr XXVII/328/12 z dnia 19.12.2012 r.
21‑12‑2012 09:02:33
Uchwała nr XXVII/328/12 z dnia 19.12.2012 r. w sprawie przystąpienia Miasta Świętochłowice do realizacji projektu "Stawiamy na jakość IV" Priorytet VI "Rynek pracy otwarty dla wszystkich" Działanie 6.1 "Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie" Poddziałanie 6.1.2 "Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych w regionie" Program Operacyjny Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (85%) i budżetu państwa (15%).
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
37KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Uchwała nr XXVII/327/12 z dnia 19.12.2012 r.
21‑12‑2012 08:59:12
Uchwała nr XXVII/327/12 z dnia 19.12.2012 r. w sprawie przystąpienia Miasta Świętochłowice do realizacji projektu "Kierunek - praca" Priorytet VI "Rynek pracy otwarty dla wszystkich" Działanie 6.1 "Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie" Poddziałanie 6.1.1 "Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy" Program Operacyjny Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (85%) i budżetu państwa (15%).
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
32KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Uchwała nr XXVII/326/12 z dnia 19.12.2012 r.
21‑12‑2012 08:55:40
Uchwała nr XXVII/326/12 z dnia 19.12.2012 r. w sprawie przystąpienia Miasta Świętochłowice do realizacji projektu "Dojrzały profesjonalizm" Priorytet VI "Rynek pracy otwarty dla wszystkich" Działanie 6.1 "Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie" Poddziałanie 6.1.1 "Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy" Program Operacyjny Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (85%) i budżetu państwa (15%).
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
54KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Uchwała nr XXVII/325/12 z dnia 19.12.2012 r.
21‑12‑2012 08:37:52
Uchwała nr XXVII/325/12 z dnia 19.12.2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/311/12 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Świętochłowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
30KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Uchwała nr XXVII/324/12 z dnia 19.12.2012 r.
21‑12‑2012 08:34:27
Uchwała nr XXVII/324/12 z dnia 19.12.2012 r. w sprawie uchwalenia "Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii" na rok 2013.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
96KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Uchwała nr XXVII/323/12 z dnia 19.12.2012 r.
21‑12‑2012 08:32:40
Uchwała nr XXVII/323/12 z dnia 19.12.2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIV/172/11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia "Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii" na rok 2012 z późniejszymi zmianami.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
27KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 181 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 19
Informacja wytworzona przez:
Adam Hadaś
email: a.hadas@swietochlowice.pl tel.:admin
, w dniu:  03‑01‑2012 10:31:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Adam Hadaś
email: a.hadas@swietochlowice.pl tel.:admin
, w dniu:  03‑01‑2012 10:31:00
Data ostatniej aktualizacji:
03‑01‑2012 10:32:09
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie