2019 rok


Plik pdf Uchwała XXIII/181/19 z 23.12.2019 r.
24‑12‑2019 08:41:45

Uchwała XXIII/181/19 z 23.12.2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Świętochłowicach nr XLVII/393/18 z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych.

http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2020&poz=314

Rozstrzygnięciem Nadzorczym Wojewody Śląskiego nr NPII.4131.1.114.2020 z dnia 14 lutego 2020 roku uchwałę unieważniono .

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
461KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała XXII/170/19 z 25.11.2019 r.
28‑11‑2019 12:11:05

Uchwała XXII/170/19 z 25.11.2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2020.

http://dzienniki.slask.eu/legalact/2019/8085/

Rozstrzygnięciem Nadzorczym Wojewody Śląskiego nr NPII.4131.1.88.2020 z dnia 7 lutego 2020 roku uchwałę unieważniono .

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
489KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała XXIII/190/19 z 30.12.2019 r.
07‑01‑2020 14:24:27

Uchwała XXIII/190/19 z 30.12.2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2020 – 2030.

Uchwałą Nr 42/II/2020 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 16 stycznia 2020 roku uchwałę unieważniono.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
11,5MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała XXIII/180/19 z 23.12.2019 r.
24‑12‑2019 08:40:01

Uchwała XXIII/180/19 z 23.12.2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2020&poz=313

Uchwałą Nr 41/II/2020 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 16 stycznia 2020 roku uchwałę unieważniono.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
6,4MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała XXIII/187/19 z 23.12.2019 r.
24‑12‑2019 09:02:44

Uchwała XXIII/187/19 z 23.12.2019 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Świętochłowice.

Rozstrzygnięciem Nadzorczym Wojewody Śląskiego nr NPII.4131.1.33.2020 z dnia 22 stycznia 2020 roku uchwałę częściowo unieważniono .

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
607KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała XXIII/184/19 z 23.12.2019 r.
24‑12‑2019 08:58:35

Uchwała XXIII/184/19 z 23.12.2019 r. w sprawie zmiany Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Świętochłowicach.

http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2020&poz=315

Rozstrzygnięciem Nadzorczym Wojewody Śląskiego nr NPII.4131.1.29.2020 z dnia 22 stycznia 2020 roku uchwałę częściowo unieważniono .

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
823KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała XXIII/186/19 z 23.12.2019 r.
24‑12‑2019 09:01:19

Uchwała XXIII/186/19 z 23.12.2019 r. w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach.

http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2020&poz=316

Rozstrzygnięciem Nadzorczym Wojewody Śląskiego nr NPII.4131.1.36.2020 z dnia 22 stycznia 2020 roku uchwałę częściowo unieważniono .

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
781KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała XVII/127/19 z 04.07.2019 r.
08‑07‑2019 12:49:50

Uchwała XVII/127/19 z 04.07.2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie usług, pomocy rzeczowej, zasiłków okresowych i zasiłków celowych przyznawanych pod warunkiem zwrotu.

http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2019&poz=5240

Rozstrzygnięciem Nadzorczym Wojewody Śląskiego nr NPII.4131.1.567.2019 z dnia 9 sierpnia 2019 roku uchwałę częściowo unieważniono.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
382KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała XXIII/191/19 z 30.12.2019 r.
07‑01‑2020 14:25:45

Uchwała XXIII/191/19 z 30.12.2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2020 rok.

http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2020&poz=668

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
19MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała XXII/167/19 z 25.11.2019 r.
28‑11‑2019 12:08:40

Uchwała XXII/167/19 z 25.11.2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Śląskiej, Wojska Polskiego oraz granicy administracyjnej miasta.

http://dzienniki.slask.eu/legalact/2019/8083/

Rozstrzygnięciem Nadzorczym Wojewody Śląskiego nr IFIII.4131.1.85.2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku uchwałę częściowo unieważniono .

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
4,7MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów archiwalnych: 164 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 17
Informacja wytworzona przez:
Daniel Powierża
email: d.powierza@swietochlowice.pl
, w dniu:  16‑01‑2019 12:44:17
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Daniel Powierża
email: d.powierza@swietochlowice.pl
, w dniu:  16‑01‑2019 12:44:17
Data ostatniej aktualizacji:
07‑01‑2020 14:26:53
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie