2011 rok


Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
865KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
36KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Uchwała nr VI/58/11 z dnia 30 marca 2011 r.
03‑02‑2014 15:10:46
Uchwała nr VI/58/11 z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie określenia zasad zakupu i przyjmowania darowizn aparatury i sprzętu medycznego oraz ich przeznaczenia i standardu przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach.
Uchwała straciła moc w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U Nr 112, poz. 654)
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
36KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała nr VI/65/11 z dnia 30 marca 2011 r.
03‑02‑2014 15:07:59
Uchwała nr VI/65/11 z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat za pobyt dziecka oraz pełnoletniego wychowanka w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej
http://dzienniki.slask.eu/WDU_S/2011/92/1703
Uchwała straciła moc w drodze uchwały nr XVI/200/12 z dnia 22 lutego 2012 r.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
71KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała nr VI/70/11 z dnia 30 marca 2011 r.
03‑02‑2014 15:06:11
Uchwała nr VI/70/11 z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, nauczycieli szkół zaocznych, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone  dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym, zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek, o których mowa w art. 42 ust. 6 oraz art. 42a ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela
http://dzienniki.slask.eu/WDU_S/2011/108/2055
Uchwała straciła moc w drodze uchwały nr XXVIII/339/13 z dnia 16 stycznia 2013 r.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
82KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała nr VI/72/11 z dnia 30 marca 2011 r.
03‑02‑2014 15:04:52
Uchwała nr VI/72/11 z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
Uchwała straciła moc w drodze uchwały nr XXIX/352/13 z dnia 27 lutego 2013 r.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
49KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała nr VIII/99/11 z dnia 29.06.2011 r.
03‑02‑2014 14:58:03
Uchwała nr VIII/99/11 z dnia 29.06.2011 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Miasta Świętochłowice.
Uchwała straciła moc w drodze uchwały nr XVI/198/12 z dnia 22 lutego 2012 r.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
50KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała nr X/128/11 z dnia 31.08.2011 r.
03‑02‑2014 14:55:49
Uchwała nr X/128/11 z dnia 31.08.2011 r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu.
Uchwała straciła moc w drodze uchwały nr XIII/165/11 z dnia 29 listopada 2011 r.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
63KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Uchwała nr XIII/160/11 z dnia 29.11.2011 r.
03‑02‑2014 14:53:12
Uchwała nr XIII/160/11 z dnia 29.11.2011 r. w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego z siedzibą w Katowicach.
Uchwała uchylona w drodze uchwały nr XV/182/12 z dnia 11 stycznia 2012 r.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
34KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Uchwała nr XIII/159/11 z dnia 29.11.2011 r.
03‑02‑2014 14:52:39
Uchwała nr XIII/159/11 z dnia 29.11.2011 r. w sprawie poparcia członkostwa Gminy Pilchowice i Gminy Lędziny w związku komunalnym pod nazwą Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego z siedzibą w Katowicach.
Uchwała uchylona w drodze uchwały nr XV/182/12 z dnia 11 stycznia 2012 r.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
32KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów archiwalnych: 190 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 19
Informacja wytworzona przez:
Adam Hadaś
email: a.hadas@swietochlowice.pl tel.:admin
, w dniu:  17‑02‑2011 11:58:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Adam Hadaś
email: a.hadas@swietochlowice.pl tel.:admin
, w dniu:  17‑02‑2011 11:58:00
Data ostatniej aktualizacji:
17‑02‑2011 11:58:14
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie